Kamenolom KOKAM 2007

[06.02.2007]

Max se svými mazlíčky fotí část reklamních materiálů v lomu.